De in Beiroet woonachtige Nederlandse fotograaf Jeroen Robert Kramer heeft heel wat oorlogen vastgelegd met zijn camera. In 2008 besluit hij de conflicten te laten voor wat ze zijn en meer poëtisch te fotograferen. Zijn foto’s gaan steeds meer over het dagelijks leven, waarin je vanzelfsprekend wel de invloed van de oorlog ziet. Zijn nieuwste werk, Une Femme, hangt nu in Huis Marseille in Amsterdam.

Untitled (2014-02-22-018)  © Jeroen Robert Kramer
Untitled (2014-02-22-018)
© Jeroen Robert Kramer

Une Femme is een fictief verhaal over Khiar, een oudere man uit Beiroet, de stad die al decennia gekenmerkt wordt door spanningen en geweld. Kramer wil Khiar fotograferen. ‘Ik wil werk maken dat over het gewone leven gaat. Ik wil subtiliteit, poëzie, het zachte van het banale. Ik wil niet meer bezig zijn met het spectaculaire, zoals ik vroeger deed toen ik voor de New York Times werkte,’ zegt hij tegen Khiar. De man is er echter niet van gediend. Toch gaat Kramer aan de slag, hij fotografeert allerlei spullen uit het huis van Khiar, waarbij het bewust onduidelijk is of het wel of niet echt de spullen van de man zijn.

Untitled (2014-02-22-086)  © Jeroen Robert Kramer
Untitled (2014-02-22-086)
© Jeroen Robert Kramer

Het resultaat is een bijzondere tentoonstelling en boek, waarbij Kramer ook zijn eigen trauma dat hij heeft opgelopen tijdens de oorlogen probeert te verwerken. Wie Khiar is, zien we niet. Ook Kramer zelf is nergens te zien. Wel zijn allerlei beelden te zien die duiden op hun aanwezigheid. De foto’s van Kramer worden op de tentoonstelling gecombineerd met archieffoto’s uit Beiroet.

Une Femme is tot en met 5 juni 2016 te zien in Huis Marseille.

huismarseille.nl/tentoonstelling/jeroen-robert-kramer/